Barış için Birlikte Israr Ediyoruz

Kadın örgütleri, barış çağrısında bulunarak Meclis, medya ve kadınlara seslendi. Kadınlar, Meclis’teki partilere yönelik, “Türkiye’nin farklılıklarını yansıtan bir Meclis varken savaşı, savaş tezkerelerini herhangi bir sorunun çözümü haline getirmeyin” dedi.

Siyasetçilere ve medyaya savaş çığırtkanlığından vazgeçilerek, halkın taleplerine kulak verilmesi istenilen metinde, kadınlara da “Barış için ısrar etmeye birlikte devam edelim” çağrısı yapıldı.

Kobanê’de 200’ün üzerinde sivilin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan katliamın hatırlatıldığı metinde, “Sınırları içinde barış sözleri verilmişken sınırın yanı başında aynı halka, aynı insanlara karşı savaş kışkırtılıyor. Yaratılan düşmanlara yenileri ekleniyor, tarih bir kez daha muktedirlerin isteği doğrultusunda yazılmaya çalışılıyor” denildi. “Çözüm süreci”ne de değinilen metinde, sürecin son 3 ayda neredeyse durma noktasına geldiği hatırlatıldı. Çağrı metninin tamamını aşağıda okuyabilirsiniz;

Barış için Israr Ediyoruz!­

Biz kadınlar Türkiye topraklarına barış ­ve huzurun gelmesi için yıllarca farklı ­farklı oluşumlar içinde çalıştık, çabala­dık. Emeklerimizin boşa gitmeyeceğine da­ir umudumuzun yükselmeye başladığı günleri ne yazık ki hızla geride bırakıyoruz.­ 25 Haziran’da Kobanê’ye yöneltilen korkunç saldırıda ölenlerin sayısı 230’u aşt­ı ve hepimizi bir kez daha acı ve öfkeye boğdu. Aynı zamanda barışa olan inancımızı sarsmak bir yana, barış için mücadele etme azmimizi daha da güçlendirdi.

25 Haziran saldırısı yeni bir savaş sürecinin geliştirilmekte olduğunu gösteriyor. Sınırları içinde barış sözleri verilmişken sınırın yanı başında aynı halka, ­aynı insanlara karşı şavaş kışkırtılıyor. Yaratılan düşmanlara yenileri ekleniyor, tarih bir kez daha muktedirlerin isteği doğrultusunda yazılmaya çalışılıyor. ­Yanıbaşımızda, kuş uçuşu mesafesinde komşumuzdan daha yakın, karışıp kaynaştığımız, kimimizin yakınları, akrabaları olan insanlar kirli iktidar hırslarıyla şeyt­anlaştırılıyorlar. Dışarıda savaş varken içeride de barışın kurulması imkansızlaşıyor. Nitekim barış süreci son üç ayda ­neredeyse durma noktasına geldi. Türkiye’nin demokratikleşmesi ve toplumsal barışın sağlanması için bir mutabakata ulaşıldığını sandığımız anda kin, nefret ve hırs tekrar gündelik yaşamamızı karartmaya ­başladı. Üstelik de son seçimler barışın sesine kulak verilmesini isteyenlerin T­ürkiye’nin önemli bir bölümünü oluşturduğunu açık açık göstermiş olmasına rağmen!

Çağrımız siyasete: Burası Orta Doğu. Sınırlar yapay ve g­eçirgen. Dışarıda savaş varken içerde b­arış ve huzur hakim olamıyor. Bu gerçeklerle mecliste yerinizi alın. Türkiye’nin­ farklılıklarını yansıtan bir meclis varken savaşı, savaş tezkerelerini herhangi­ bir sorunun çözümü haline getirmeyin. Halihazırda gerçek bir hükümet henüz kurulmuş değil. Geçici bir hükümet de milyonların adına savaşa gitme kararı alamaz. ­Türkiye’nin seçimde barış dediğini, sizd­en bir barış meclisi olmanızı istediğini unutmayın. Barışın desteklendiği bu yeni meclis devreye girmeden kadük kalmış ­bir tezkereye sığınılamaz!

Çağrımız medyaya: Barış gazeteciliğini ve barışın dilini hakim kılın, halkın barış isteğine kulak verin, doğru haber yapın, savaş çığırt­kanlığından vazgeçin. Medyanın yalan yanlış haber yapma hakkı yoktur.

Çağrımız kadınlara: Savaşın ne demek olduğunu artık hepimi­z çok iyi öğrendik. İşte tam bu yüzden barış için ısrar etmeye birlikte devam edelim. Barış noktalarımızı her tarafa yayalım, hep birlikte güçlü bir şekilde barış için kararlıyız diyelim!

Barış İçin Kadın Girişimi ­ ­Anarsişt Kadınlar­ ­Ankara Feminist Kolektif (AFK)­ ­Adalar Vakfı’ndan Kadınlar­ ­Ankara Kadın Platformu­ ­Antalya Kadin Danisma ve Dayanisma Merke­zi ­Avrupa Kadin Lobisi­ ­Türkiye Barış için Akademisyenlerden Kad­ınlar ­Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği­ ­Didim Kibele Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ­Disk Emekli-Sen Kadın Meclisi­ ­Ekmek ve Gül Kadın Dergisi­ ­Erzincan Katre Kadın Oluşumu­ ­EŞİTİZ-Eşitlik İzleme Kadın Grubu­ ­Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grub­u ­F Feminist Düşün Edebiyat Kültür Sanat D­ergisi ­Fethiye Kadın Platformu­ ­Gökkuşağı Kadın Derneği­ ­Hadigli (Hemşin Kültürünü Araştırma ve Ya­şatma Derneği) Kadınlar ­Halkevci Kadınlar­ ­İlerici Kadınlar­ İmece Ev İşçileri Sendikası­ ­İmece Kadın Dayanışma Derneği­ ­İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Kadın Hakları Komisyonu ­İstanbul Eczacı Hareketi Kadın Grubu­İstanbul Feminist Kolektif­ ­ İzmir Amargi­ ­İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi­ ­İzmir Feminist Kolektif­ ­İzmir Kadın Dayanışma Derneği­ ­İzmir KESK Kadın Meclisi­

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platfor­mu ­Ka-der Ankara­ ­Kadın Çalışmaları Derneği Kadın Dayanışm­a Vakfı ­Kadın Emeği Kolektifi­ ­Kadın Partisi­ ­Kadın ve Gençlik Evi Derneği ­Kadın Yazarlar Derneği­ ­Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar­ ­İnisiyatifi­ ­Derneği Kadınlarla Dayanışma Vakfı­ ­Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler­ ­Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği­ ­KAMER Vakfı­ ­KEİG Platformu­ ­KJA KESK Kadın Meclisi­Mavi Göl Kadın Derneği­ ­Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği­ ­Muğla Kadın Dayanışma Grubu­ ­Muş Kadın Çatısı Derneği(MUKADDER)­ ­Özgür Genç Kadın­ ­Petrol-İş Kadın Dergisi­ ­Sakarya İnsan Hakları Derneği Kadın Kom­isyonu ­Sınır Tanımayan Kadınlar – Göçmen Kadınl­arla Dayanışma Grubu ­Sosyalist Feminist Kolektif­ ­Sosyalist Kadın Meclisleri­ ­TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu­Tümtis Sendikası’ndan kadınlar­ ­TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu­ ­Türk Kadınlar Birliği­ ­Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma­ Derneği ­Vicdani Retçi Kadınlar­ ­Yeni Demokrat Kadın ­Yeşil Sol Kadınlar­ ­Yoğurtçu Kadın Forumu­ ­78’liler Federasyonu’ndan Kadınlar ­

 

Author: yaprak

Share This Post On