İçerde Çocuk Var!

2015 tarihi itibariyle Türkiye’de, 8 farklı ilde bulunan kadın ceza infaz kurumlarında 0-6 yaş arasında yaklaşık 400 çocuk bulunuyor. Söz konusu çocuklar en temel gelişim süreçlerini cezaevi koşullarında geçirmekte ve her türlü olumsuzluğa tanıklık etmektedir.1

Çocukların bu dönemde maruz kaldıkları sosyal, ailesel ve çevresel faktörler, yaşamlarının ergenlik, gençlik ve sonraki dönemlerini de etkilediği bilinmektedir. Çocukların bu dönemi en iyi şekilde geçirmeleri ve ileride topluma kazandırılabilmeleri, ceza evinde yaşadıkları şartlara, aldıkları eğitime ve birlikte kaldıkları annelerinin bilgi ve bilinç seviyelerinin artmasına bağlıdır.2

Amacımız bu çocukların cezaevi dışındaki yaşıtları ile eşdeğer bir eğitim şansına sahip olmalarını sağlamak, konuya dikkat çekmek, toplumumuzda konuyla ilgili farkındalık yaratmak, söz konusu çocukların cezaevindeki yaşam koşullarını iyileştirmektir. Çocuğun Uluslararası Sözleşmeler ve Ulusal mevzuattan doğan hakları açısından bakılarak, çocuk öncelikli bir yaklaşım ile, çocuğun cezaevi dışındaki yaşama kazandırılması amacıyla ”İçerde çocuk var” projesi başlatılmıştır.

 

Destek vermek için; http://bit.ly/1DYrqx9

Author: yaprak

Share This Post On