İnsan Hakları Konseyi Çocuk Evliliklerini Önlemek için Yasa Çıkardı

UN Human-Rights-Council1

2 Temmuz Perşembe günü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları komitesi, her yıl 15 milyon kızın zorla ve erken evlendirilmesini önlemek için 85 ülke tarafından da desteklenen bir yasa tasarısı çıkardı. Konsey, çocuk evlilikleri hakkında ilk defa geçici olmayan bir yasa çıkardı. Çocuk evliliğini ”kişilerin hayatlarını şiddetten arınmış özgür bir biçimde yaşamasını engelleyen” insan hakları ihlali olarak kabul etti ve ” eğitim hakkı, sağlık hakkı, cinsel ve üreme hakkı’’ dahil olmak üzere olumsuz sonuçlar yarattığını açıkladı. Aynı zamanda konsey, çocuk evliliğinin ”sürdürülebilir kalkınma için engel” teşkil ettiğini ve ”yoksulluğu kalıcı hale getirdiğini” onayladı. 2015 sonrası kalkınma çerçevesinde çocuk evliliğini bitirmek için çocuk evliliği yüksek olan ülkeler dahil olmak üzere yasa 88 devlet tarafından destekleniyor.

ÇOCUK EVLİLİĞİ İNSAN HAKLARI İHLALİDİR
• Her yıl yaklaşık 15 milyon kız çocuğunu etkileyen çocuk, erken ve zorla evlilikler dini, kültürel ve etnik sınır tanımayan küresel bir problemdir.
• Çocuk evliliği, kızları ömür boyu sağlık, eğitim ve şiddetten arınmış bir yaşamdan mahrum bırakır.
• Çocuk gelinlerin ne zaman ve kiminle evleneceğine söz hakları yoktur. Evlendiklerinde kendilerinden yaşlı kocalarına haklarını savunmaları oldukça zordur.
• Çocuk gelinlerin genellikle doğum sırasında ölmeleri ve yaralanma riskleri çok yüksektir. 18 yaşından önce doğum yapan kızların ölü bebek doğurma riski 20-2 yaşındakilerden beş kat daha fazladır.
• Çocuk gelinler evlendikten sonra genellikle okulu bırakır, tabi okula gidiyorlarsa. Gelişmekte olan ülkelerde çocuk gelinlerin %60’ı eğitim almamaktadır.
• 18 yaşından önce evlenmiş kızlar fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete maruz kalma olasılığı yüksektir.

Author: yaprak

Share This Post On