Şirketlerin Gücünü Çevresel ve Toplumsal Sorunlar İçin Kullanan Büyük Bir Platform: B-CORP

Piyasada başarı kriterlerini yeniden tanımlayarak, küresel ekonomiyi herkes için değer yaratacak biçimde şekillendirmeyi amaçlayan B-CORP, uluslararası bir oluşumdur. Kârını artırırken sosyal ve çevresel sorunlara da çözüm üretmeyi amaç edinen şirketlerin bir araya geldiği bir hareketin parçası ve küresel sürdürülebilirlik hareketinin öncüsüdür. Bu topluluğun parçası olan şirketlere sağladığı güçlü iş birliği olanakları ile etkilerini ölçme imkanı tanır.

İş dünyasında başarı konusunu yeniden konu alan ve bu konular üzerinde çalışmalar yapan, B-CORP, finansal ve finansal olmayan değerlerini sürdürülebilir bir şekilde yönetip tüm paydaşları için yarattığı değerleri ortaya koyar.

Gönüllü olarak; kurumsal yönetim, yerel ekonomi ve toplum, çevre gibi alanlara değer katan, belirli bir performans standartlarına ulaşarak farklılıklarıyla öne çıkan firmalar B-CORP sertifikasını gururla taşımaktadır.
Bugün 50 ülkede, 130 farklı sektörde 1700’den fazla şirket çoktan B-CORP topluluğunda yer alıyor. Bu şirketler dünyanın en iyisi olmak için değil, dünya için de en iyisi olmak için rekabet ediyorlar ve tek bir amaç uğruna çalışıyorlar: İyi olmak!

B-CORP’lu Olmak İçin; performans koşullarının sağlanması, B-Lab doğrulaması ve karşılıklı bağlılık bildirgesinin imzalanması gerekiyor.
Detaylı bilgi için:  http://bcorpturkey.org/

Author: yaprak

Share This Post On