Türk Bilim İnsanlarından Yapay Kan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kars Kafkas Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla laboratuvar koşullarında tamamen yerli yapay kan üretimi gerçekleştirildi.

yapaykan

 

Proje kapsamında 8 temel araştırmacının görev aldığını belirten Ayhancı, “Dünyada birçok ülke, yapay kan üretiyordu. Bizde bu yapay kan üretimini Türkiye’de gerçekleştirdik. Kanın temel işlevlerinden biri, vücutta oksijeni taşımak ve bunu dokulara bırakıp onun yerine karbondioksiti almaktır. Yapay kan üretimi, klasik kan bağışına ve nakline bir alternatif değil, aksine destektir. Araştırma ekibimiz, kan bağışının aynı hızla devam etmesi gerektiğine inanmaktadır” diye konuştu. Doç Dr. Ayhancı sözlerine şöyle devam etti; “Ürettiğimiz yapay kan ani ve acil ihtiyacın olduğu durumlarda kullanılacaktır. Hemen verilebilecek bir ürün, kan yerine geçebilecek alyuvar fonksiyonu gösteren bir ürün. Dolayısıyla hayat kurtaracak bir sıvı. Kan bankalarındaki kanlar, alındıktan sonra bir aydan fazla saklanamaz, hemen bozulur. Oysa yapay kanı ürettikten sonra bir sene saklayabiliyoruz. Özellikle son zamanlardaki AIDS hastalığını ve diğer birtakım kan yoluyla bulaşan hastalıkları düşünürsek, yapay kan ile bunların önüne geçmiş olacağız.”

“Son olarak, istediğimiz kadar yapay kanı hızlı ve daha ucuz üretebileceğiz. Ürettiğimiz yapay kan, kan grubuna bakılmaksızın herkese verilebilecek. Tamamen yerli bir ürün olacağı için, Türkiye’nin belki de ileride oluşabilecek kan ihtiyaçlarının dışarıdan karşılanması zorunluluğunun da önüne geçilecek. Kan ürünleri çok hayati olduğu kadar çok da tehlikelidir. Birtakım istenmeyen kimyasallar veya biyolojik etmenler eklenebilir. Bu nedenle ülkemizin ihtiyacı olan hemoglobin bazlı kan stokunun ülke içinden sağlanması son derece önemlidir.”

Author: yaprak

Share This Post On